LOADING
CEW
CEW
Kijow
Eksperci CEW
Komentarze/Analizy/Raporty

„Wschód Europy” – periodyk naukowy Centrum Europy Wschodniej UMCS

Written by Targońska Barbara 05 February 2016

Wschod Europy 200Ukazał się pierwszy numer periodyku naukowego Centrum Europy Wschodniej UMCS pt. „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”. Celem nowej inicjatywy wydawniczej jest – jak zaznaczył we wstępie redaktor naczelny czasopisma prof. dr hab. Walenty Baluk – „skupienie szerokiego kręgu polskich i zagranicznych badaczy, zajmujących się problematyką wschodnioeuropejską”.

Czasopismo „Wschód Europy” wydawane jest przez Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Wydawnictwo UMCS we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS oraz Centrum Kompetencji Wschodnich. Redaktorem naczelnym periodyku jest dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą również: Eleonora Kirwiel (sekretarz), Grzegorz Janusz, Jerzy Garbiński, Wojciech Sokół oraz Ireneusz Topolski. Do Rady Naukowej „Wschodu Europy” zaproszono badaczy z wielu ośrodków naukowych – z Sankt-Petersburga, Iwano-Frankiwska, Lublina, Brna, Wrocławia, Kijowa, Mińska, Tel Avivu.

Read more...

EASTERN EUROPE

Comments/Analyses/Reports