LOADING
Rekrutacja CEW
CEW
Czasopismo CEW
Komentarze/Analizy/Raporty
Rekrutacja CEW
CEW

Wizyta na UMCS delegacji Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy

Written by Targońska Barbara 24 June 2016

wizytaadministracji2016

W dniu 16 maja 2016 r. wizytę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej złożyła delegacja Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Uczelnia ta jest odpowiednikiem polskiej KSAP i podlega bezpośrednio Administracji Prezydenta Ukrainy, kształcąc kadry administracji państwowej. Delegacji ze Lwowa przewodniczył dyrektor Instytutu wybitny ukraiński ekonomista prof. Wołodymyr Zahorśkyj. W składzie delegacji był również kierownik Katedry Integracji Europejskiej i Prawa prof. Orest Krasiwśkyj. Delegacja LRIAP przybyła do Lublina na zaproszenie Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Read more...