LOADING
CEW
Kijow
Eksperci CEW
Komentarze/Analizy/Raporty

Projekt edukacyjny „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”

Written by Targońska Barbara 22 April 2015

konferencjaSWE

21 kwietnia 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację pięcioletniego projektu edukacyjnego „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, którego celem było wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMCS poprzez poprawę jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Politologii. Uczestniczyli w niej: JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Barbara Hlibowicka – Węglarz, Dziekani oraz przedstawiciele w/w Wydziałów, Partnerów projektu i Instytucji Pośredniczącej NCBIR.

Read more...