LOADING
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
CEW
Czasopismo CEW
Komentarze/Analizy/Raporty
Rekrutacja CEW

Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej

Written by Targońska Barbara 28 September 2016

Podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej odbędą się panele dyskusyjne w ramach linii programowej „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej”. Organizatorami paneli są: Centrum Europy Wschodniej oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś partnerami: Instytut Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów), Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Iwano-Frankowsk) i Wydział Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk). W panelach wezmą udział badacze z Polski, Ukrainy, Gruzji i Rosji.

Read more...