LOADING
CEW
Kijow
Eksperci CEW
Komentarze/Analizy/Raporty

Iwano-Frankiwsk: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korzyści i straty krajów Europy Środkowo-Wschodniej na drodze do Unii Europejskiej”

Written by Targońska Barbara 23 June 2015

IF2W dniach 19-20 czerwca 2015 r. odbyła się w Iwano-Frankiwsku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korzyści i straty krajów Europy Środkowo-Wschodniej na drodze do Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji, obok Instytutu Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwśku (Ukraina), było również Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Read more...