LOADING
CEW
Kijów
Eksperci CEW
Komentarze/Analizy/Raporty

SŁOWIANIE NA EMIGRACJI: LITERATURA – KULTURA – JĘZYK

Written by Targońska Barbara 23 September 2014

KMopole22-23 września 2014 r. w Opolu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. SŁOWIANIE  NA  EMIGRACJI: LITERATURA – KULTURA – JĘZYK, organizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W tym czasie Uniwersytet Opolski gościł 75 osób z Rosji, Białorusi, Niemiec, Włoch, Czech, Turcji, Izraela oraz kadry naukowej z Polski m.in. pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz innych ośrodków zagranicznych. Centrum Europy Wschodniej UMCS reprezentował Dyrektor dr Aleksy Kucy, który również zabrał głos  jako prelegent.