LOADING
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
CEW
Kijow
Eksperci CEW
Komentarze/Analizy/Raporty

Wernisaż wystawy „Karaj jołłary – karaimskie drogi”

Written by Targońska Barbara 02 October 2015

1 października 2015 r. wieczorem odbył się  na Zamku Lubelskim wernisaż wystawy „Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii”. Wydarzenie to zakończyło pierwszy dzień rozpoczętego kilka godzin wcześniej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Jednym z organizatorów wystawy „Karaj jołłary” jest Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie.

Wernisaż rozpoczęła dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk, a także przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Mariusz Kucharek – pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Read more...